Apotekerskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140707-96

Fredningsnr.
181292m

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Højgruppe på 15 høje i udyrket areal, ca. 40 m langt i nord-syd og ca. 30 m bredt. Rund kuplet høj, 0,8 x 5 m. Ringgrøft synlig mod vest, syd og nordøst. Fra fod mod nordvest til højmidte spor efter en 0,25 m bred, nu tilkastet grøft. Mellem højene 1812-92l og 1812-92m og mellem 1812-92m og 1812-92i er terrænet helt fyldt med håndstore sten dækket af græs. 4-5 steder synes stenene at danne små røser ca. 0,25 m høje og ca. 1 m brede. Et hul midt i røserne kan skyldes undersøgelse, men kan også være årsag til bunkerne.
Undersøgelsehistorie

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højgruppe på 15 høje i udyrket areal, ca. 40 m langt i nord-syd og ca. 30 m bredt.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lav, græsklædt høj i tuegravfelt.