Udbyhøj nord
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140408-8

Fredningsnr.
181515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse (Udbyhøj nord) Skansen består af en tresidet jordvold med foranliggende grav. Voldens krone ligger ca. 1,5 m over bunden i graven. Skansens form og udstrækning fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skansen forefundet som beskrevet. Yderste fod mod SØ og Ø trædes perifert ned af heste, jfr. foto. Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende i græsmark.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)