Hestbækbro

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180702-211

Fredningsnr.
1902145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenkiste. "Hestbækbro". Facaderne måler 1,7 m bredden og 1,3 m højden. Lysning ved slug måler 0,9 m i bredden og 1,1 m i højde, ved afgang 0,9 m i bredden og 0,5 m i højden. Gennemløbet er ca. 3 m. Stenkisten er opført af groft udkløvede granit planker og -pæle.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

set fra SV (3340)
set fra SØ (3338)
set fra Ø (3337)
set fra V (3336)
set fra N (3335)