Robjerg Bakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010106-72

Fredningsnr.
262840

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1900 - 1999 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Flad, udkløvet sten, 60 x 20 cm ved grundenog 80 cm høj. På siden, som vender mod NNV, ses følgende inskription: MINDE OM POUL SVEISTRUP DØD 1911 I ung bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mindestenen: Flad, udkløvet granitsten med asymmetrisk, nærmest trekantet top. Måler ca. 60 x 20 cm ved grunden og varierer i højden med 80 cm på forsiden og med 93 cm på bagsiden i det østlige hjørne. Stenen hælder mod SØ, og er ikke i særlig god stand. Tekstsiden er næsten ulæselig på grund af erosion. På siden, som vender mod NV, ses følgende inskription: MINDE OM POUL SVEISTRUP DØD 1911 Mindestenen er beliggende i bøgeskov, på en bakke i Høbjerg Hegn. Historie: Poul Sveistrup var Birkedommer i Helsinge, Kronborg Vestre Birk, fra 1906 til sin død i 1911. Men han havde mange andre Interesser end sin embedsgerning og var desuden kendt som politiker, teolog og jurist. Sveistrup blev født i 1848 som søn af en sognepræst. Efter sin studentereksamen i 1865, studerede han teologi og erhvervede 1869 universitetets guldmedalje for en afhandling om Pascal. Senere kastede han sig over juraen og blev juridisk kandidat 1875. Arbejdede derefter som revisionsassistent og protokolsekretær ved Folketinget. Sveistrup valgtes 1895 til embedet som birkedommer på Samsø, blev i 1902 herredsfoged i Fjends og Nørlyng herreder, og i 1906 birkedommer i Kronborg Vestre Birk og havde derefter sæde på Helsinge Tinghus resten af sit liv. Sveistrup var meget samfundsinteresseret og engagerede sig især i kvindesagen og i fredsbevægelser, var medlem af Dansk kvindesamfunds bestyrelse og sad i Dansk fredsforenings hovedbestyrelse, bl.a. som formand. Sveistrup arbejdede også for mere folkeoplysning, oprettede universitetsforeninger og folkebogsamlinger, og på Samsø tillige en sparekasse for tyende. Sveistrup var desuden formand for Kagerup-Helsinge Jærnbaneselskab. Som politiker var han medlem af Venstrereform-partiet og søgte flere gange valg til Folketinget, kom ind 1903 og repræsenterede Viborg de næste seks år. Blev Ridder af Dannebrog i 1908. Poul Sveistrup er begravet på Helsinge Kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (0)