Dandige
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140602-44

Fredningsnr.
191253

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
DANDIGE Matr.nr. 53g, Asferg: En ca. 190 m lang vold, der i øst ender i en spids. Højden varierer fra 0,5 til 1,5 m i vest over ca. 1,8 m til ca. 1,3 m i øst. Bredden til digemidte, der danner matrikelsskel mod Ejstrup by, matr.nr.3o og 4i (Asferg s.) i nord, varierer fra 1,5-2 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 51h, Asferg: En ca. 28 m lang vold, hvis højde varierer fra 0,7 m i øst til 1,3 m i vest. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 2g, (Asferg s.) i nord, er fra 1,25 til 1,5 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 51i, Asferg: En ca. 237 m lang og fra 1-1,5 m høj vold. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 2g og 2q, Asferg s., i nord, er fra ca. 1,25-1,50 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 2a, 3g, 2g, 2q, 3k og 3o, Ejstrup by: En ca. 870 m lang vold, hvis højde varierer fra 0,5 til 1,5 m. Bredden til digemidte, der i syd danner matrikelskel mod Ørrild by matr.nr. 6h, 6e, 2c og 7f, Fårup s., samt Asferg by, matr.nr. 51h, 51i og 53g, Asferg s., varie- rer fra ca. 1 til 2,5 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 4i, Ejstrup by: En ca. 117 m lang vold, hvis højde varierer fra ca. 1,8 m i vest til ca. 1,3 m i øst. De sidste 20 m mod øst løber ud i en spids. Bredden til dige- midte, der i syd danner matrikelskel mod Asferg by, matr.nr. 53g, Asferg s, er ca. 2,5 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 2c. Ørrild by: En ca. 135 m lang vold, hvis højde varierer fra 0,7 m til 1,3 m. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr. nr. 2a, Asferg s., i nord, er fra 1 til ca. 2 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 6e, Ørrild by: En ca. 79 m lang og fra 0,5 til 1 m høj vold. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 2a, Asferg s., i nord, er ca. 1-1,5 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 6h, Ørrild by: En ca. 30 m lang og 1,5 m høj vold. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 2a, Asferg s., i nord er ca. 1,75-2 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 7f, Ørrild by: En ca. 195 m lang vold, hvis højde varierer fra 1 m i vest til ca. 0,7 m i øst. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 3g og 2g, Asferg s., i nord, er fra ca. 1,25 m - 1,5 m. Diget er græsklædt. Grænsen for det fredede areal, der i syd følger digets fod, er an- givet på kortskitse, der er vedlagt originaldokument og genpart vedr. tinglysning af en del af Dandige i henhold til naturfredningslovens p.48 på Ejstrup by, matr.nr. 2a m.fl. (Asferg s.) Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Forsvarsvold

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)