Ramme
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180908-254

Fredningsnr.
20019

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Volden omfatter matr.nr.7s, 7t, 33f, 33i, 33k, 33n af Ramme hovedgård, Ramme sogn. VOLDEN PÅ VOLDER MARK Ramme hovedgård, matr.nr.7s: Den syd for vejen bevarede del af volden på Volder mark er beliggende i skellet mellem matr.nr.7s, 33n, 33i og 33f, alle af Ramme hovedgård. Volden består af en indtil 2 m høj jordvold, der er ca. 460 m lang, og mellem 4 og 7,5 m bred. Volden er græsklædt med enkelte buske og træer. Ramme hovedgård, matr.nr.7t: Den nord for vejen bevarede del af volden i Volder mark består af en ca. 220 m lang vold, der er ca. 8 m bred, og som hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Volden danner skel mellem matr.nr.33k og 7t, begge af Ramme hovedgård. Ved voldens nordlige ende er opstillet FM-sten. Volden er græsklædt med enkelte buske. Ramme hovedgård, matr.nr.33f: Den på matr.nr.33f af Ramme hovedgård beliggende del af volden i Volder mark ligger i skellet til matr.nr.7s af samme ejerlav. Volden er ca. 130 m lang, godt 4 m bred, og hæver sig ca. 1 m over det omgivende terræn. Ramme hovedgård, matr.nr.33i: Den på matr.nr.33i af Ramme hovedgård beliggende del af volden i Volder mark ligger i skellet til matr.nr.7s af samme ejerlav. Volden er ca. 270 m lang, ca. 7,5 m bred og hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Volden er græsklædt med enkelte buske. Ramme hovedgård, matr.nr.33k: Den nord for vejen bevarede del af volden i Volder mark består af en ca. 220 m lang vold, der er ca. 8 m bred, og som hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Volden danner skel mellem matr.nr.33k og 7t, begge af Ramme hovedgård. Ved voldens nordlige ende er opstillet FM-sten. Volden er græsklædt med enkelte buske. Ramme hovedgård, matr.nr.33n: Den på matr.nr.33n af Ramme hovedgård beliggende del af volden ligger i skellet til matr.nr.7s og er ca. 60 m lang og ca. 5 m bred og hæver sig godt 1 meter over det omgivende terræn. Volden er græsklædt med enkelte buske. Fredningsgrænsen forløber langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke, fjernes, udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Forsvarsvold

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)