Glesborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-185

Fredningsnr.
201759

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj. 55 m lang, 10 m bred, orienteret VNV-ØSØ. Højde 1,5 - 2 m, højst i østenden.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Langhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mange træer - især nåletræer. En del rodvæltere på og omkring højen.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigtsfoto bemærk fældede træer set fra SØ
Oversigtsfoto bemærk fældede træer set fra SØ