Anneksgård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130804-145

Fredningsnr.
210856

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Groft udhugget 50 x 27 cm ved grunden, 35 x 17 cm i toppen og 200 cm høj. På siden som vender mod syd, ses følgende inskription: Øverst: en krone Herunder: F5 tus HA WB ANNO 1759 Stenen står som ledstolpesten til Finderup Kirke.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)