Skovlyst

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
140305-48

Fredningsnr.
211231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldgrave. De ca. 10 m brede, vandfyldte voldgrave, der i nord, øst og syd omgiver den plads, hvorpå Løjstrups hovedbygning er opført. Den nordre grav er ca. 85 m lang, den østre ca. 90 m og den søndre ca. 50 m. Over midten af den østre grav er anlagt en ca. 6 m bred vejdæmning af jord. Gravenes skråninger er indtil 2 m høje. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravskråningernes øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk bygningskompleks og naturskønne omgivelser. Bevoksning: 1991: Græs

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldgraven har naturlige sider, dvs. ikke sat med sten eller træ. Vandstanden i graven er høj. Vejdæmningen mod øst er stenlagt.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2009. Høj vandstand i gravene.