Mygind mølledæmning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141012-7

Fredningsnr.
211527

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mygind mølledæmning. Vandmølledæmningen er 116 m lang, 2 m bred ved kronen og 9 - 18 m bred ved foden. Den hæver sig indtil 1,2 m over omgivende teræn. Dæmningen er orien- teret N-S. Slusen med den tørlagte møllekanal findes længst mod N. Mølle- kanalen er fyldt op med jord. 80 m fra dette punkt ligger frislusen, gennem hvilken Rosenholm å løber. Siderne i frislusen er støbt i beton. Betonsiderne er ikke omfattet af fredningen. Fredningen omfatter kun den strækning af møllekanalen, der ligger i dæmningen. Fredningsgrænsen følger dæmningens fod mod syd (til det punkt, hvor den går i et med det omgivende terræn) og mod nord møllekanalens nordside.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mølledæmning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dæmningen løber nord-syd, men slynger sig undervejs. Langs den østlige side står en række gamle træer. Det er uvist hvornår dæmningen er fyldt op med jord. Ligger på en græsmark.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dæmningen er bevokset med græs og store løvtræer. Beliggende i græsmark i baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)