Skaføgård voldgrave
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141005-21

Fredningsnr.
211616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
SKAFØGÅRD VOLDGRAVE De vandfyldte voldgrave ved Skaføgård omgiver helt slotsholmen og delvis ladegårdsholmen. Gravenes kanter, der er 1-1,5 m høje, er flere steder stensatte. En muret bro fører over den vestre ladegårdsgrav, en muret dæmning og en træbro over graven mellem slotsholmen og ladegårdsholmen, og en gangbro over slotsgraven ved dens yderste østlige hjørne. Fredningen omfatter endvidere den ca. 90 m lange 7-9 m brede dæmning, der adskiller den østlige slotsgrav fra søen. Dæmningen og gravenes kanter er delvis be- voksede med træer. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter, i sydøst langs dæmningens ydre fod langs søen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensningen af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Tilføjelse til deklarationen: Tilføjelse til dokument lyst den 30/4 1971 på matr.nr.1 af Skafø- gård hoved, Hvisager sogn. Ejerne er ikke pligtige til at opretholde den nuværende vandstand i voldgravene. De i dokumentet nævnte broer over voldgravene er ikke omfattet af fredningen. (lyst 19/10 1971).
Undersøgelsehistorie  (3)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skaføgård voldgrave forefundet som beskrevet i fredningstekst. Adgang er mulig og tilladt til dele af det fredede område (dog ikke hovedborgsområdet). ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt for det smukke, velholdte og historisk interessante bygningskompleks samt øvrige omgivelser. Bevoksning: 1988: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Velholdt. Høj vandstand i voldgravene. Der er offentlig adgang til visse dele af anlægget. Enkelte træer langs kanterne af voldgraven, heraf to der hælder udover gravene.

Litteraturhenvisninger  (0)