Lyshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-265

Fredningsnr.
2117116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste. Stenkisten har 2 gennemløb. De er hver 4 m lange, 1 m høje og 1 m brede. Strømpillen er 0,8 m bred. Hver facade er 5 m bred og 1,5 m høj. Siderne består af råt tildannede granitblokke med kiler imellem. Overliggerne er råt tildannede granitbjælker. Hen over stenkisten fører en grusvej. Vejbelægningen består af et 30 cm tykt lag grus. Gennem stenkisten løber Sivested-Vedsø skelgrøft.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)