Mølleskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
140302-37

Fredningsnr.
221333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af en rombisk banke med plan topflade omgivet mod nord og vest af voldgrave, mod syd af Lilleåen. På banken ligger Kollerup hoved- gårds hovedbygning. Voldstedet udnyttes som have. I bankens sydskrænt er indrettet en gravkælder. Der må således på dette voldsted ikke yderligere rejses bygninger af nogen art. Mindesmærket må ikke fjernes eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Voldstedet må anvendes som have i samme omfang, som det hidtil er sket. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Grænserne for det areal, der er underkastet disse fredningsbestemmelser, findes angivet på vedlagte opmålingskort og omfatter grundstykket, der begrænses af linjen mellem punkterne A-B-C-D-E.
Undersøgelsehistorie

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kollerup Hovedgård". Voldstedet besigtiget. Delvis bebygget af Kollerup Hovedgård; delvis henliggende i have.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldsted.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet nogenlunde som beskrevet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Velplejet bebygget voldsted.