Nybro
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180321-32

Fredningsnr.
230610

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. kommunevejen Ørre-Simmelkjær, 75 m S-V for "Ørrevad". Kampestensbro. Broen over bækken mellem Nybro vandmølle og gården "Ørrevad". Den er 5 m bred og ca. 3 m lang. Dens sydlige og væsentlige del er bygget af tilhugge- de kampesten med fire bærepiller i midten, over hvilke er lagt, i nord-syd- lig retning, en række kampesten "overliggere". henover disse og i vejens ret- ninger er lagt ca. 14 kampesten "broklapper", der hver kun har halvdelen af broens længde, således at de, hvor de støder sammen i midten, holdes oppe af "overliggerne", medens "broklapperne" i broens østlige og vestlige side støttes af en række vandrette, 2-3 ovenpå hinanden liggende kampesten. Bro- ens nordlige del består af en betontilmuring. Broens overflade er grusbe- lagt.
Undersøgelsehistorie  (3)
1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kampestensbro. Som fritekst. Vejen over broen er asfalteret og i hver side af broen er opsat et hvidt betonrækværk af gængse type, støbt i beton. Under dette betonfundament hænger i sydsiden et jernrør, i nordsiden (ikke fredet del) to jernrør og et metalrør med brud. En blå plastikpæl for afmærkning af gasledning står ca. 3 m. nord for broen på bækkens østbred. ** Seværdighedsforklaring ** Sti ned til sydsiden.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)