Vejrhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
150505-25

Fredningsnr.
231346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
VILDTBANESTEN Granitsten. Stenen er 1,17 m høj og måler ved jordoverfladen 0,41 m x 0,24 m. Under en indhugget krone har den følgende indskrift: t u s F 5 SDWB ANNO 1756 0 N 3 Stenen er hvidmalet og indskriften trukket op med rødt. Dette mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller på nogen anden måde beskadiges ved behugning eller behandling med ætsende materialer. Ny bemaling af stenen må kun finde sted i samråd med Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den hvide og røde maling er dog næsten væk. Stenen står op til en vej.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vildtbanesten i vejkant.

Litteraturhenvisninger  (0)