Rolsø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140508-30

Fredningsnr.
231645

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Transport, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenplankebro. Broen er ca. 4,70 m bred og dens gennemløb er ca. 1 m højt og 1,10 m bredt. På den sydligste overliggers underside findes skålformede fordybninger. Vejbanen, der er gruset, flankeres umiddelbart vest for broen af 2 runde stenbårner. Bæklejet er stensat 1,50 m på begge sider af broen, der er belig- gende på bivejen fra Knebel til Rolsøgård. Fredningen omfatter broen, bæklejets stensætninger samt stenbårnene. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ombygges ændres eller beskadiges på nogen måde. Henkastning af jord, sten og affald i åløbet må ikke finde sted. Ændringer i den nuværende vejbanes niveau og belægning må kun ske i samråd med fredningsnævnet og rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Vej. ** Seværdighedsforklaring ** Hvis bækken friholdes for bevoksning - absolut et besøg værd. ************************************************* Genbesigtigelse 6.5.1987: Den N-lige stenbårne ligger væltet, formentlig efter påkørsel med landbrugsmaskine. Bør rejses; dog vel retfærdigvis ikke af ejer, der (måske ?) er sagesløs ?

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro, Skåltegn

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Broen er delvist skjult af siv.

Litteraturhenvisninger  (0)