Hee
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180403-47

Fredningsnr.
240230

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
To studefolde, den ene anlagt inden i den anden. Anlægget måler ca. 60 x 60 m. Foldene er opbygget af jordvolde eller -diger og har formentlig oprindelig haft form af lukkede polygoner, der dog nu begge er åbne i syd, antagelig som følge af sløjfning og overpløjning. Den ydre fold omgives af en jordvold 1-1½ m høj og med en bundbredde på 3-4 m. Volden udgør en uregelmæssig polygon, der i vest alene kan skelnes som en østvendt terrassekant, sikkert på grund af tilfygning med sand af voldens yderside. Også arealet inden for ydervolden er stærkt ujævnt som følge af sandflugt. Den indre fold består af en ca. 1½ m høj jordvold, som betegner de tre sider af en firkant. I vest er volden ca. 12 m lang, i nord 18 m og i øst 18 m, sidstnævnte sted dog nok oprindelig længere. Den indre fold fremstår mere intakt og ikke så tilføjet som den ydre. Begge er dog sted- vis noget nedbrudt af dyregange. Umiddelbart øst for foldanlægget, grænsende helt op til dette, ses et NV/SØ orienteret, ca. 30 m langt og 20 m bredt forløb af 3-4 parallelle vejspor, der ligeledes er om- fattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)