Tjørring

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180318-58

Fredningsnr.
240637

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Halvmilesten En ca. 47 cm høj granitsten, der er ca. 26 cm bredog ca. 20 cm dyb. På den fra vejen vendende side er to små runde fordybninger. Stenen står ved grøftekanten langs den vestre side af vejen mellem Holstebro og Herning, ca. 175 m syd for 27 km-stenen. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Halvmilesten; rektangulært tilhugget granitsten med afrundet top, ca. 47 cm. høj, 26 cm. bred og 20 cm. dyb; forsiden med de to runde gruber på den øverste halvdel vender nu mod vejen; stenen står i kanten af vejgrøften ind mod krattet, på landevejens vestre side. ** Seværdighedsforklaring ** Lige NNV for P/rasteplads.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Milepæl/-sten

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

Oversigtsfoto s.f. SØ
Oversigtsfoto sf SØ