Hjølund Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-138

Fredningsnr.
240994

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, 8 m i diameter og 1 m høj. I højtop en nedgravning, 2 x 2 m stor og 0,5 m dyb. Lyngklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; firkantet nedgravning i top, 2 x 2 m., 0,5 m. dyb, tilgroet; bevokset med blåbærkrat og løvkrat, i blandskov. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med blåbær. Ligger tæt ved offentlig sti.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med blåbær. Ligger tæt ved offentlig sti.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med blåbær. Ligger tæt ved offentlig sti.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Fundet som beskrevet med hul i toppen. Bevokset med blåbær og lyng. Mod øst et træ lige nedenfor højen. Beliggende tæt ved skovsti.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)