Hjølund Høj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-138

Fredningsnr.
240994

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj, 8 m i diameter og 1 m høj. I højtop en nedgravning, 2 x 2 m stor og 0,5 m dyb. Lyngklædt i skov.
Undersøgelsehistorie

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; firkantet nedgravning i top, 2 x 2 m., 0,5 m. dyb, tilgroet; bevokset med blåbærkrat og løvkrat, i blandskov. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med blåbær. Ligger tæt ved offentlig sti.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med blåbær. Ligger tæt ved offentlig sti.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med blåbær. Ligger tæt ved offentlig sti.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skov. Fundet som beskrevet med hul i toppen. Bevokset med blåbær og lyng. Mod øst et træ lige nedenfor højen. Beliggende tæt ved skovsti.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra S