Linå
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-256

Fredningsnr.
241169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Helligkilde. Kilden fremtræder som en stensat brønd, ca. 1,20 m dyb og med en diameter på ca. 1,20 m; kilden er delvis vandfyldt. Over kilden er lagt en brøndramme af træ. Vandet fra kilden benyttes til kreaturvanding. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller tilfyldning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende kilden til kreaturvanding i samme omfang som hid- til. Herudover må regulering, oprensning eller ændring af kilden og dens tilløb kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Helligkilde. Beliggende i skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)