Ahl Plantage
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140503-124

Fredningsnr.
241733

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse En rektangulær jordskanse, der består af et plant plateau, omgivet af ca. 6 m brede volde, der hæver sig 1-1,5 m over det omgivende terræn. Den østre vold er i nærheden af skansens sydøstre hjørne afbrudt af passage til skan- sens indre. Skansen er skovklædt og ligger på Ahl Hage. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldenes udvendige fod. Det fredede areal måler i nord-syd 29 m og i øst-vest 32 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Fældet opvækst præger billedet. Senere tilføjelse: Grene fjernet.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skansen er bevokset med græs og anden lav bevoksning bl.a. hyben samt en del små egetræer. Beliggende i skov/strandkant.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skansen er bevokset med græs, lidt lyng, lidt bregner og lav opvækst af små træer/buske. Helt mod nord desuden et stort egetræ. Beliggende i strandkant.

Litteraturhenvisninger  (0)