Ebeltoft
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140503-125

Fredningsnr.
241734

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse En kvadratisk jordskanse bestående af jordvolde, der hæver sig 1,5-2 m over det indre plateau. Skansen måler på voldkronen ca. 20 x 20 m. Ved den udven- dige fod af voldene, der ligger indtil 4 m under voldkronen, måler skansen ca. 30 x 30 m. Fra skansens nordvestlige og sydvestlige hjørner udgår 5-8 m brede jordrygge. Skansen henligger tilplantet i byparken. Fredningsgrænsen forløber langs den udvendige fod af voldene. De nærmeste 10 m af de nævnte jordrygge indbefattes i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde beskadiges. Nyplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Gammel bypark - dog mindre brugt nu, da trækronerne lukker for lys og den spændende udsigt. Bør frilægges. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Hele området er tæt dækket af træer og brændenælder mm. Fortidsmindet formodes fundet. Beliggende i bypark/skov.

Litteraturhenvisninger  (0)