Mølletoft
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-233

Fredningsnr.
2503124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredningstekst overført fra dobbeltnummeret 2503-120 d. 27/6-1991. Dæmningen skal omtinglyses med ændret tekst og fr.nr. ***************************************************************** Den vestlige del af en dæmning (Matr.nr.1gy) Den vestlige, ca. 70 m lange del af en jorddæmning, der er indtil ca. 4 m høj og fra ca. 6 m til ca. 19 m bred. Dæm- ningen er græsklædt med spredt træbevoksning. Frednings- grænsen forløber i syd, vest og nord langs dæmningens fod, i øst langs vandløbet, der gennemskærer dæmningen og danner matrikelskel til matr.nr. 1iq, hvor den østlige del af dæm- ningen er beliggende. Den østlige del af en dæmning (Matr.nr.1iq) Den østlige, ca. 105 m lange del af en jorddæmning, der er ind- til ca. 4 m høj og fra ca. 6 m til ca. 19 m bred. Dæmningen er græsklædt med spredt bevoksning af træer og buske. Frednings- grænsen forløber i syd, øst og nord langs dæmningens fod, medens den i vest følger vandløbet, der gennemskærer dæmningen og danner matrikelskel til matr.nr. 1gy, hvor den vestlige del af dæmningen er beliggende. Fundamenterne af det nedbrudte maskinhus på sydsi- den af dæmningen, ca. 40 m fra dens østlige afslutning, er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.
Undersøgelsehistorie  (4)
1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmning - som beskrevet i tinglysningsteksten. Bevokset med græs og en del løvtræer (eg, tjørn m.m.). Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning, uspecificeret

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)