Fandens Dige
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180307-78

Fredningsnr.
25088

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Isendiget eller "Fandens dige". Diget strækker sig i sydøstlig-nordvestlig retning i en længde af ca. 400 m. Det er ca. 2,5 - 3 m bredt og hæver sig godt 0,5 m over terræn'et. langs digets nordøstlige side løber en ca. 0,25 - 0,5 m dyb og ca. 1,5 - 2 m bred grav. Diget er beplantet med nåletræer. Fredningsgrænsen forløber langs digets fod, i nordøst langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun ske efter for- udgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Isendiget" eller "Fandens Dige". Som fritekst. Nåletræerne på diget fældet. Bevokset med græs, lyng og mindre fyrbuske. I plantage. Plantagen er skovet og nye rækker af skiftevis gran og lærketræer er plantet i NNØ-SSV. Gående rækker på hver side af diget. NØ for ind til ca. 2 m fra gravens kant, ofte helt ind til kant SV for ind til 2-3 m fra voldens kant. I ung plantage. De yngste planter ca. 1-2 år gammel. Nord for skovvejen (ses på mb) er ved digets NV-ende hvor der ikke før er markeret skov på 4 cm kort. Plantet graner og lærk ind til ca. 4 m N for diget (ca. 6-10 år gammel). JBA: J.nr. F 1593:64. I Hørsholm. Bør kontrolleres. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Forsvarsvold

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)