Harlev Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150103-85

Fredningsnr.
251319

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitstensbro. Broen består af kløvede granitsten. Den er placeret i øst-vestlig retning, og dens bredde i nord er ca. 8 m, mens den i sydsiden måler ca. 5,30 m. Gen- nemløbet er ca. 1,5 m bredt. Et tyndt jordlag dækker delsvis granitoverlig- gerne, der iøvrigt er synlige. Bæklejet under broen er delvis tørt. Broen er beliggende i den nedlagte gamle kirkevej mellem Harlev og Tåstrup. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, flyttes, omsættes eller beskadiges på nogen måde ved henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vej/bro (Granitstenbro). Beskrivelse som fredningskort. Omgivelser: Andet: Området N og NV for broen er egentlig græs, men nu ligger der store bunker og jord spredt i teresser samt en enkel bunke rødder og kvas. Bevoksning: 1980: Mos

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bro.

Litteraturhenvisninger  (0)