Øm Kloster
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160405-203

Fredningsnr.
261120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
DEL AF MIDDELALDERLIG KANAL VED ØM KLOSTER Beskrivelse af matr.nr. 2l: En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en svag sænkning i terrænet. Det fredede areal er græsklædt bortset fra den nordlige del, der er bevokset med træer. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhæftede kopi af udsnit af matrikelskort. Beskrivelse af matr.nr.2p: En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en svag sænkning i terrænet. Det fredede areal er delvis beplantet. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhæftede kopi af udsnit af matrikelskort. Beskrivelse af matr.nr.3z: En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en svag sænkning i terrænet. På det fredede areal er opført et hus; iøvrigt ligger det hen som have. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhæftede kopi af udsnit af matrikelskort. Beskrivelse af matr.nr.4ab: En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en svag sænkning i terrænet. Det fredede areal er dyrket. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhæf- tede kopi af udsnit af matrikelkort. Beskrivelse af matr.nr.4h: Kanalen fremtræder som en moseagtig sænkning, hvis placering og udstrækning fremgår af vedlagte kopi af udsnit af matrikelskort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Undertegnede kan ikke se anlæggets sydlige del i terrænet. Græsmarker er ellers tør i det pågældende område. Beskadigelser er ikke iagttaget. Ingen mål, da anlægget ikke kan erkendes. Nordlige del ved Gudensø kan klart erkendes i terrænet. Den er ca 8 m bred og strækker sig fra Gudensøerne ca 100 m. mod syd til en mose, hvor kanalen forsvinder under vandet. Resten af kanalen kan ikke erkendes i terrænet idag. Den bevarede nordlige del er græsbevokset med birketræer på kanterne. I kanalens østside er gravet en moderne kanal ca 1m. bred og vandgførende. (Foto taget stående på kanalens østlige kant, den modrene kanal i forgrunden og kanalens vestside i baggrunden). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kanal

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Klosterkanal. Matr. nr. 2l: Eng. Ingen dyrkning. Græsareal. Kanalen ses som en svag sænkning - lidt fugtig. Bevokset med græs og siv. Matr. nr. 2p: Museumsområde. Kanalen er en meget svag sænkning - ses nærmest ikke. Bevokset med græs, krat og træer mod vest. Matr. nr. 3z: Have. Kanalen ses ikke. Kanalen er bebygget og beplantet (som registreret i fredningsteksten). Matr. nr. 4ab: Græsmark. Kanalen ses som en svag sænkning med uklar afgræsning. Matr. nr. 4cø: Eng. delvist græsklædt og delvist træbevokset vådområde. Det vides ikke hvor kanalen præcist er - den er ikke synlig. Matr. nr. 4m: Sø/vådområde bevokset med nogle træer. Matr. nr. 4h: Eng/skov. Kanalen ses tydeligt. Bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)