Præstevænget
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-275

Fredningsnr.
261221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal, litra "a", landevej 639, km 8.166, Svejstrup By, Dover Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 0,6 m bredt, 0,6 m højt og ca. 12 m langt. Hver facade er 1,4 m bred og 0,8 m høj. Facaderne er opført af granitkvadrer. Gennemløbets sider er opført af råt tildannede kampesten. Overliggerne er råt tildannede granitbjælker. Stenkistens gennemløb er i 1989 forlænget med en betonkonstruktion, og facaderne er flyttet ud.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vejkiste.

Litteraturhenvisninger  (0)