Præstevænget

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-275

Fredningsnr.
261221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, litra "a", landevej 639, km 8.166, Svejstrup By, Dover Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 0,6 m bredt, 0,6 m højt og ca. 12 m langt. Hver facade er 1,4 m bred og 0,8 m høj. Facaderne er opført af granitkvadrer. Gennemløbets sider er opført af råt tildannede kampesten. Overliggerne er råt tildannede granitbjælker. Stenkistens gennemløb er i 1989 forlænget med en betonkonstruktion, og facaderne er flyttet ud.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vejkiste.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt