Nørregård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160203-276

Fredningsnr.
261222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal, litra "a", Landevej 639, km 7.982, Svejstrup By, Dover. Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 0,45 m bredt, 0,6 m højt og 12 m langt. Hver facade er 1 m bred og 0,75 m høj. Facaderne er opført af granitkvadrer. Gennemløbets sider er opført af råt tildannede kampesten. Overliggerne er råt tildannede granitbjælker. Stenkisten er siden 1989 ikke synlig, fordi vejdæmningen er gjort bredere.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke-synlig vejkiste.

Litteraturhenvisninger  (0)