Dagmarbro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160208-151

Fredningsnr.
261314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal kommunevej litra "a" (Adelgade), Skanderborg Bygrunde, Skanderborg sogn (tilhørende Skanderborg kommune) landevej 626 (Slotsholmen) Skanderborg Markjorder, Skanderup sogn (tilhørende Århus amtskommune) Bro, "Dagmarbro". Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er ca. 8 m langt. Buens spændvidde er 3 m, og den shøjde er 2,5 m, målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hele facaden er 5,5 m bred og 3 m høj. Brofæsternes vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved sluget og ved afgangen med 3 m. På buestikstenen mod vest er anbragt en støbejernsplade med årstallet 1837. På buestikstenen mod øst er anbragt en støbejernsplade med årstallet 1857. På broens østside er bevaret et smedejernsgelænder, der er 0,9 m højt og 3 m langt.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bro.

Litteraturhenvisninger  (0)