Skarrild

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180313-107

Fredningsnr.
270628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fårefold, diameter 10 m, bestående af en ca. 2 m bred og 0,5-0,7 m høj vold med udgang mod øst.
Undersøgelsehistorie

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ringvold = fårefold, ca. 0,5-0,7 m. høj. Udgang mod Ø. I den flade bund er gravet et lille hul, 1 spadestik bredt og dybt, lige i centrum. Bevokset med revling og lyng. Ringvolden ligger 37,5 m. S for den østlige ringvold, målt fra C til C, med nogen dragning mod V. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum