Skarrild

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180313-108

Fredningsnr.
270629

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Hustomt, 10 x 7,6 m stor, orienteret i NNØ-SSV, med en højde på 0,3-0,4 m. Væggenes bredde varierer mellem 2-3 m. Tomtens indvendige bredde er 2,5 x 6 m. Udgangen er i den sydlige kortendes østlige side.
Undersøgelsehistorie

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hustomt, orienteret i NNØ-SSV, med udgang i den sydlige tomtvægs Ø-lige del. Væggenes bredde 2 - 2,5 - 3 m., og deres højde 0,3 - 0,4 m. Tomtens indvendige bredde er ca. 2,5 x 6 m. Bevokset med 1 løvbusk, græs, revling og lyng. Tomten ligger mellem de 2 fårefolde men lidt nordligere. Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Hus knyttet til primær subsistens

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum