Løvet Skovgård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-161

Fredningsnr.
271050

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanepæl En ca. 1,5 m høj granitstenspæl, der ved jordoverfladen måler ca. 40 x 23-25 cm. Under en udhugget krone bærer stenen føl- gende inskription: C 6 SD Ao 1743 No 8 Stenen står i Løvet skov Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnet og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanepæl i tilstand som tidligere beskrevet. Bevoksning: Skov, trafik. Foto: S/H 08.18.79-N.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)