Lynæs Fort
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010509-153

Fredningsnr.
272510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 - 1916 e.Kr.)
Lynæs Fort. Fortet består af en fortkærne omgivet af en våd grav. På vestsiden har fortet en kasematbygning med åben skytsetage, og på nord- og østsiden betonstøbte rekylgeværstillinger.

Fredningstekst
Lynæs Fort. Lynæs Fort er et rektangulært lukket jordværk omgivet af en våd grav og med en betonkasematbygning indbygget i brystværnet. Batteriet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form samt godt bevaret i det indre med en del originalt inventar bl.a. to ammunitionselevatorer. Det beskyttede anlæg omfatter fortets adgangsvej, forterræn og våde grav med to kaponierer til gravforsvar. Hertil selve fortøen med betonkasematbygning indbygget i brystværnet og fem briske og en ildlederstation i traverseret betonstilling med ammunitionselevatorer og håndmagasiner oven på kasematbygningen. Rygtraversen mod nord og øst med tre rekylgeværstillinger, hvoraf to dobbelte og én tredobbelt samt yderligere to skydestillinger og to projektørstandpladser, alt støbt i beton. Bygninger uden for fortøen er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (5)
1995 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Meddelelse til Indenrigsministeriet vedr. fredning af Lynæs Fort.

1995 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Lynæs Fort er et rektangulært lukket jordværk omgivet af en våd grav og med en betonkasematbygning indbygget i brystværnet. Batteriet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form samt godt bevaret i det indre med en del originalt inventar bl.a. to ammunitionselevatorer. Det beskyttede anlæg omfatter fortets adgangsvej, forterræn og våde grav med to kaponierer til gravforsvar. Hertil selve fortøen med betonkasematbygning indbygget i brystværnet og fem briske og en ildlederstation i traverseret betonstilling med ammunitionselevatorer og håndmagasiner oven på kasematbygningen. Rygtraversen mod nord og øst med tre rekylgeværstillinger hvoraf to dobbelte og én tredobbelt samt yderligere to skydestillinger og to projektørstandpladser alt støbt i beton. Bygninger uden for fortøen er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Bemærkninger: To af batteriets ammunitionselevatorer er fuldt bevaret. I ildlederstationen er kikkertsøjlen bevaret. Uden for fortøen findes en fortmesterbolig i NØ og mod S et par træbarakker, hvoraf den ene har fungeret som bl.a. vagt. Bygget 1914 til 1916. Fra 1949 til 60 skolefort for kystbefæstningen og fra 1962 del af kursusinstitution for forsvaret. Har senere fungeret som køkken og spisehus for flygtningelejr (1995 - 2000) og en kort periode som fitnescenter.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)