Spodsbjeg Batteri

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010509-154

Fredningsnr.
272511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Batteri, Nyere tid (dateret 1917 - 1917 e.Kr.)
Bygget 1917, nedlagt som befæstning i 1930 eller 39.
Fredningstekst

Tinglyst på matr.nr. 4e Kikhavn By, Torup og matr.nr. 94 Hundested By, Torup Spodsbjerg Batteri Spodsbjerg Batteri var anlagt nedgravet i klitterne på toppen af kystklinten umiddelbart øst for Spodsbjerg Fyr. Der var tale om et åbent jordværk, der bestod af to åbne nordøst-sydvest-orienterede, jordgravede hovedgange med to tværgående forbindelsesgange. I gangenes sider var der indbygget belægningsrum, motorrum, projektørskjul, brønd med pumpe, kikkertstation, retirader og flankeringshuler. For hver af enderne af den nordlige, kystnære hovedgang var en støbt kanonbrisk med underliggende ammunitionsmagasin i beton. Trukket lidt tilbage og i forbindelse med adgangsvejen fra syd var en lille træbarak, der har fungeret som vagt og officersbarak. En stor del af batteriet er nu styrtet i havet. Et par steder øverst i skrænten rager der stadigvæk rester af jernarmerede betonkonstruktioner frem, og i klitten oven for skrænten ses hjørnet af en bevaret betonkonstruktion. Endelig anes tomten af en lille vagtbygning som en hulning i terrænoverfladen bag klitten, og her ses også sporet af en smal, forsænket adgangsvej i form af en løbegrav, der fra syd har stået i forbindelse med batteriets sydlige hovedgang. For de bevarede dele af batteriet gælder, at de hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Spodsbjerg Batteri var anlagt nedgravet i klitterne på toppen af kystklinten umiddelbart øst for Spodsbjerg Fyr. Der var tale om et åbent jordværk, der bestod af to åbne nordøst-sydvest-orienterede, jordgravede hovedgange med to tværgående forbindelsesgange. I gangenes sider var der indbygget belægningsrum, motorrum, projektørskjul, brønd med pumpe, kikkertstation, retirader og flankeringshuler. For hver af enderne af den nordlige, kystnære hovedgang var en støbt kanonbrisk med underliggende ammunitionsmagasin i beton. Trukket lidt tilbage og i forbindelse med adgangsvejen fra syd var en lille træbarak, der har fungeret som vagt og officersbarak. En stor del af batteriet er nu styrtet i havet. Et par steder øverst i skrænten rager der stadigvæk rester af jernarmerede betonkonstruktioner frem, og i klitten oven for skrænten ses hjørnet af en bevaret betonkonstruktion. Endelig anes tomten af en lille vagtbygning som en hulning i terrænoverfladen bag klitten, og her ses også sporet af en smal, forsænket adgangsvej i form af en løbegrav, der fra syd har stået i forbindelse med batteriets sydlige hovedgang. For de bevarede dele af batteriet gælder, at de hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Spodsbjerg Batteri var gravet ned i klitterne på toppen af kystklinten umiddelbart øst for Spodsbjerg Fyr. Kystskrænten er påvirket af kysterosion, og en del af batteriet er nu faldet ned og er skyllet bort. Et par steder øverst i skrænten rager der stadigvæk rester af jernarmerede betonkonstruktioner frem (dec. 2014), og i klitten oven for skrænten ses hjørnet af en bevaret betonkonstruktion, som ellers er dækket af sand. Endelig anes tomten af en lille vagtbygning som en hulning i terrænoverfladen bag klitten, og her ses også sporet af en smal, forsænket adgangsvej i fom af en løbegrav, der fra syd har stået i forbindelse med batteriets sydlige hovedgang. Spodsbjerg Batteri var et åbent jordværk, der bestod af to åbne nordøst-sydvest-orienterede, jordgravede hovedgange med to tværgående forbindelsesgange. I gangenes sider var der indbygget belægningsrum, motorrum, projektørskjul, brønd med pumpe, kikkertstation, retirader og flankeringshuler. For hver af enderne af den nordlige, kystnære hovedgang var en støbt kanonbrisk med underliggende ammunitionsmagasin i beton. Trukket lidt tilbage og i forbindelse med adgangsvejen fra syd var en lille træbarak, der har fungeret som vagt og officersbarak. Luftfoto 1954 giver et indtryk af batteriets udformning.


Billeder

Skrænten m. beton set fra NV
Løbegrav set fra S
Betonkonstruktion set fra NØ
Beton i skrænt set fra SØ
Beton i skrænten set fra NØ
Beton i skrænten set fra Ø
Beton i skrænt set fra SV
Beton i skrænt set fra NØ