St. Peders kilde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170818-303

Fredningsnr.
280975

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Forslag til fredningstekst: Helligkilde, Sankt Peders kilde. Kilden består af en åben stensat brønd af 50-60 cm dybde. Brøndhullets diameter er ca. 80 cm. Stensætningen består af marksten af 10-30 cm i diameter. Omkring kilden er der i 1969 (fornyet i 2012) opsat en kopi af en middelalderlig brøndkumme i egetræ. Denne er 2 x 2 m stor, og siderne hviler på marksten af samme type og størrelse som dem, brøndkummen er bygget op af. Kilden kendes fra skriftlige kilder fra 1638 og frem, og helt ind i det 19. århundrede søgte syge til det undergørende væld. Ligesom Øster Nykirke har den i katolsk tid været viet til apostlen Peter.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)