Harsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-127

Fredningsnr.
281220

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.:Umatr.vejareal. KRIGERMINDESMÆRKE for Niels Sørensen Ørsted, samt en gammel VEJSTEN. Udskrift af amtsrådsprotokol fra mødet d. 12/3 1957 (træder i stedet for fredlysningen af 6/10 1950 vedr. matr.nr. 4x af Hansted by, da det pågældende areal ikke er matrikuleret).
Undersøgelsehistorie  (4)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vejsten og krigergrav. Fundet i god tilstand. Graven er indhegnet med et lavt trærækværk. Heri en låge, hvor låsen er gået itu. Intet andet at bemærke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Krigergrav. 70 cm. høj, 48 cm. bred og 23 cm. tyk sten opsat ovenpå en anden liggende sten. Mindestenen bærer teksten "Her faldt Mg. 1 Rg. 4. comp. no 46 Niels Sörensen Ørsted d. 10. April 1864". Teksten er optegnet med sort. En grussti fører op til mindestenen. Omkring stien er plantet hæk. Udenom hækken er rejst et hvidt plankeværk med låge i syd. Plankeværket omkranser krigergraven, som ialt måler 4 m. i øst-vest og 5 m. i nord-syd. Bag mindestenen to danebrogsflag på træstang. Vejvisersten. Grå granitsten af trekantet form. Stenen er 118 cm. høj og måler ved jordoverfladen 26 cm. i øst, 35 cm. i syd, 35 cm. i nord og 10 cm. i vest. Teksten er opmalet med sort. På nordsiden står "Skanderborg væi". På sydsiden "Aarhuus væi" og på østsiden står "Lit her fra paa højre hand has hær ret væi".

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Krigergrav + vejsten.

Litteraturhenvisninger  (0)