Harsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160502-127

Fredningsnr.
281220

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.:Umatr.vejareal. KRIGERMINDESMÆRKE for Niels Sørensen Ørsted, samt en gammel VEJSTEN. Udskrift af amtsrådsprotokol fra mødet d. 12/3 1957 (træder i stedet for fredlysningen af 6/10 1950 vedr. matr.nr. 4x af Hansted by, da det pågældende areal ikke er matrikuleret).
Undersøgelsehistorie  (4)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vejsten og krigergrav. Fundet i god tilstand. Graven er indhegnet med et lavt trærækværk. Heri en låge, hvor låsen er gået itu. Intet andet at bemærke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke, Vejmærke

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Krigergrav + vejsten.

Litteraturhenvisninger  (0)