Dagmarsgård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160505-21

Fredningsnr.
281222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Øverste halvdel af vildtbanepæl. 26 x 26 cm i grundflade, 95 cm høj. Toppen er skråt affaset. Øverst er ind- hugget en krone, herunder ses følgende inskription: C6 S D A 1743 Midt på stenen, i undersiden af kronen, er boret et hul i stenen, i hvilket der sidder en jerntap.
Undersøgelsehistorie  (4)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanepæl. Som fritext. Tilføjelse: Inskriptionen er ny opmalet med sort. Under kronen ses en rille på tværs af stenen ogt gennem det borede hul.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vildtbanesten i vejkant.

Litteraturhenvisninger  (0)