Langdaas

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110309-36

Fredningsnr.
120431

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/11 1904. Gdr. P.V. Jensen, Winthersmøllegård Afmærkn.: 1 MS. 1913, H. Kjær. I 1943 henstod endnu en MS i Thisted museum, som insp. Hald i 1936 har fået till. til at opstille på langhøjen. Med erhvervelsen af matr.nr. 1au Tingstrup by i 1999 ejer Skov- og Naturstyrelsen hele langdysse. Langhøj, 132 m lang i nordvest-sydøst. 14-16 m bred, indtil 2 m høj. Overfladen og siderne ujævne efter gamle gravnin- ger. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøi, "Langdaas" kaldet; 566 Fod lang. I September 1880 blev der anlagt Gruusgrav i den nordlige Side fra Veien af. Bevoksning: 1982: Græs

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1204:31, Status: A

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøjen "Langdos", ca. 108 M. l., 14-16 M. br. Østenden har smaaskred; fra 12-14 M. fra Ø. er en Sænkning 1/3 M. dyb. Afgravet noget i nordre Side, fra 14-28 M. Fra 30-45 ligger Vandværkshøjen paa lidt af nordre Fod. Fra 55-65 M. er den flade Afgravninger i n. Side; her er Højen 2 M. h. Fra 75 (2 M. h.) - til 97 begynder en højere Banke, hvori en 6 M. br. Sænkning, 2/3 M. d. I Vest afskaaret til nær Bund af en Vej. Vest for denne Vej ligger yderligere et 38 M. l., overpløjet Parti af Langhøjen (Samlet L. ca. 140 M.). Ø. og sø. for Højen ligger meget Flintafslag. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 108 m lang i NV-SØ. 14-16 m bred, indtil 2 m høj. Overfladen og Siderne ujævne efter gamle Gravninger. Græsklædt. FM 1904 og 1912 MS. NB. Endnu en MS Sten tildenne Høj, henstaar paa Thisted Mus.

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af den tyske værnemagt er gravet i højens midte og nordvestre ende. Begge skader igen repareret.

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret.

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den overpløjede Del undersøgt 1960.

1976 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 2,0 x 132,0 x 16,0 m. Orienteret NV/SØ. Let bugtet forløb og vekslende højde, lavest på midten og i NV-enden. Affladet topflade med et lille, ant. få år gammelt, hul i SØ, 0,75 m. i diam., ca. 30 cm. dybt. Lette ujævnheder på langsiderne. NV-enden er afskåret af en vej, og støttes af en kampestenssætning. Ca. 20 m. fra NV-enden et lidt højere parti med en tilgroet hulning, ca. 7 m. i diam., åben mod SV. Anvendes bl.a. som legeområde af kvarterets børn. Dette ses dog ikke at medføre nævneværdigt slid. Et vandtårn står tæt op til SØ-enden. Film: /13: Fra NV, /14: Fra V, /15: Fra SØ. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er blandt Danmarks 10 længste langhøje og fremtræder som et smukt indslag i bybilledet. **************************************************** Genbesigtigelse 2.6.1986: Som beskrivelsen. CLB Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger græsklædt i byen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt over den sydøstlige del af langhøjen set fra sydvest
Oversigt over den sydvestlige del af langhøjen set fra sydvest
Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra nordøst