Besser
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030501-114

Fredningsnr.
28179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
1 skanse. En stor firsidet skanse med vold og ydergrav, indvendige kanonbænke m.m. Areal ca. 100 x 100 m. Beliggende på nord- siden af Besser rev. Græsklædt. Ny beskrivelse ved berejsning 5/10 1988.
Undersøgelsehistorie  (3)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skandeanlæg (redoute) på Besser Rev. Kvardratisk skanse, udvendig sidelængde 100 m., orienteret verdenshøjneret. Alle 4 hjørner er afskåret. Skansen består af en udvendig vold, der hæver sig 1 - 1,5 m over det omgivende, noget ujævne terræn af gamle strandvolde. Inden for ydervolden er voldgraven, hvis bund ligger 2 - 2,5 m under ydervoldens krone. Voldgraven er nærmest spidsbundet, med en smule vand stående i bunden, især i den sydlige grav. Dens bredde er ca. 14 m. Voldgraven omslutter selve skansen, hvis indre plateau måler 54 m på hver led. det afgrænses, af en indre vold, som indad mod plateauet er ca 2 m. høj, men som udefter flader mod voldgravens bund i en 3,5 m høj, ret stejl skråning. Midt for hver af N- og S-siderne ses 1 kanonbænk. V- (og muligvis Ø-) siden har (hver) 2 kanonbænke. Ø for centralplateauets midte ligger inderskansen, nårmest hesteskoformet, 25 x 18 m, 3,6 m høj, med face mod Ø. Adgangen til redouten har været i SV-hjørnet, hvor såvel yder- som indervold mangler og en jordbro fører over voldgraven. Adgang for gående mulig efter 30. juni og indtil 1. april (vildreservat). ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanlig monumentalt og velbaret forsvarsværk fra Napoleonskrigens tid (opført 1808), beliggende i utroligt smukke omgivelser yders på det 5 km lange Besser Rev med udsigt til Kyholm. Bevoksning: 1988: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

Litteraturhenvisninger  (0)