Anneberggård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-633

Fredningsnr.
282469

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Del af voldgrav ved Anneberggård. Den på ejendommene beliggende nordlige og sydlige del af voldgraven ved Anneberggård. Voldgraven omgiver den omtrent kvadratiske lave borgbanke (ca. 105 x 105 m). Graven er 12-15 m bred og vandfyldt. Den vestlige del af den søndre voldgrav har form som en ca. 50 x 60 m stor sø. Over den nordre grav fører en ca. 40 m bred dæmning, over den vestre og østre voldgrav går dæmninger, der er henholdsvis 6 og 24 m brede. Over den smalle del af den søndre voldgrav fø- rer en spinkel træbro. På bredderne langs det sydøstlige hjørne af voldgraven samt langs den vestre gravs ydre kant er træer og buske, iøvrigt er kanterne græsklædte. Fredning og grænsen forløber 1 m fra voldgravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav ved Anneberggård. Ca.300 m.l, ca.150 m.br. Graven omgiver den lave borgbanke, der er omtrent kvadratisk, ca.105 x 105 m. Graven er vandfyldt og 12-15 m. bred. Mod sydvest udvider den sig til en sø på ca.50 x 60 m. Over den nordre grav går en ca.40 m bred dæmning; over vestre og østre grav går dæmningen, der er henholdsvis 6 m og 24 m brede. Mod sydøst er rester af en træbro. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)