Sct. Karens Kilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030408-130

Fredningsnr.
282470

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1930 - 1939 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Karens Kilde. Kildeanlægget består af en rektangulært hul, der måler 1 m Ø-V og 0,7 m N-S. Den vestlige halvdel af hullet er sat i marksten af varierende størrelse i to skifter. Stenvæggen måler på den udvendige side 1,3 m N-S og 0,7 m Ø-V. NV for kilden er sat en sten med inskription. Den er 1,6 m høj og indtil 1,2 m bred. Øverst er indhugget en fugl, i midten et kort med cirkler omkring og nederst Sct. Karens Kilde.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Til den saakaldte Karens Kilde ved Kildehusene ø.f. Annebjerg Skov vides ikke at knytte sig noget Sagn.

1984 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Iflg. Danske Helligkilder" nr. 333, s. 88 knyttes flere sagn til kilden tilbage til middelalderen. Mindesten rejst 1937.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)