Hemmet
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180602-26

Fredningsnr.
290245

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst på matr.nr. 1a Hemmet Præstegård, Hemmet (hvorunder 1l nu hører)!! Ringvold, bestående af et rundt plateau omgivet af en uregelmæssig grøft. Plateauet, der er omgivet af en lav vold, er 16-17 m i diameter. Grøften, der er ca. 1,5 m dyb og mellem 5 og 9 m bred, er uregelmæssig såvel i form som bredde og dybde. Mod nord er grøften opfyldt som adgangsvej. I hedeområde.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Forsvarsvold

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)