Givskud

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170805-320

Fredningsnr.
290932

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj A, ca.20 m i diameter og ca. 1,5 m høj. Hen over gravhøjen es temmelig dybe planteriller. Museet har i forbindelse med en prøvegravning lagt to søgegrøfter i højen.I profilen i den ene søge- grøft ses en del sten, sandsynligvis fra en sekundær gravlægning. Ingen af søgegrøfterne går hen over den centrale del, men jeg vil anslå, at der her vil være omkring 1,5 meter højfyld bevaret. Hø- jen ligger midt i vejtraceet. Tinglyst tekst 2003: Høj, 1,5 m høj x 20 m i diameter. Hen over gravhøjen dybe riller efter tidligere skovtilplantning. Ttlgroet hul i top. Beliggende i sydlig kant af vejtracé.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Oversigtsbillede - højen set fra V
Foto, oversigt