Arresødal Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010510-43

Fredningsnr.
272648

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kors - Mindesmærke. Korset er 1,75 m højt og 1,15 m bredt, fremstillet af 25 x 25 cm svær egetømmer. På S-siden af korset sidder en lille jernplade med følgende inskription: Korset er rejst som Minde om Egnens første Lutherske Præst der på dette Sted Blev dræbt af Befolkningen Aar 1536 Korset er opstillet på en lille stenhøj 0,3 x 1,8 m stor. Korset og stenhøjen er omkranset af en ring, 6 m i diameter, af 31 sten. Stenkredsen er åben mod V, hvor en 10 m lang og 1,5 m bred sti fra Ø, fører op til mindesmærket på den lave bakketop.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Kors med stensætning omkring

Litteraturhenvisninger  (0)