Lille Batteri

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170104-72

Fredningsnr.
29134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Nørby = Østrup. Lille Batteri. "Lille Batteri", et ca. 60 m langt, ca. 10 m bredt og indtil 2 m højt, noget udpløjet jordværk, der henligger i græs på odden nord for Snaptun havn. Fredningsgrænsen går 2 m fra foden af jordværket. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lille Batteri". Som fritekst og berejsning i 1979. Tilføjelser: Tilgroet hul ses i NØ efter fugleobservationsskjul som nu er fjernet. Ujævnt anlæg, men ikke uanseeligt. Stier langs og på østsiden har aftrappet denne. bevokset med græs, løvtræer og løvkrat, i strandkanten. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skanse. Helt tilgroet i krat og træer.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra Ø
Foto, oversigt