Bjergmandens Bakke
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010107-12

Fredningsnr.
272814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2011 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3700 - 3001 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Megalitanlæg. Ruin af stort megalitanlæg. Anlægget er 25 m i diameter. Hele midterpartiet er bortgravet og fremstår som et hul, 10 m i diameter og 1,5 m dybere end det oprindelige terræn. Anlægget fremtræder nu som en uregelmæssig cirkulær vold, men en 4 m bred åbning i S. Voldens højde er fra 0,5 til 1,6 m over det oprindelige terræn. I ”SØ-hjørnet” fremtræder en del af volden som en bunke jord, 1,6 x 8 m stor. I et hul i dens top ses Ø-delen af en 1,5 m lang og 0,4 m høj sten, orienteret N-S. Stenen minder umiskendeligt om en dæksten - måske dækstenen til en gang(?).
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal restaurering
Journal nr.: 15/03352
Kulturstyrelsen
Større trærod, træstamme og hænger efter stormfald blev fjernet fra fortidsmindet. Fortidsmindet har ikke lidt skade, da den store rodvælter sad i kanten af fortidsmindets østlige side med mange omrodede paksten og/eller deponeret marksten. Rundt om på fortidsmindet blev gjort fund af knust flint, tørmursfliser, større sprængte sten og et par enkelte større sten i l sænkning mod syd og i opgravet fyld mod sydøst.

Litteraturhenvisninger  (0)