Bjergmandens Bakke

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010107-12

Fredningsnr.
272814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2011 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3700 - 3001 f.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Megalitanlæg. Ruin af stort megalitanlæg. Anlægget er 25 m i diameter. Hele midterpartiet er bortgravet og fremstår som et hul, 10 m i diameter og 1,5 m dybere end det oprindelige terræn. Anlægget fremtræder nu som en uregelmæssig cirkulær vold, men en 4 m bred åbning i S. Voldens højde er fra 0,5 til 1,6 m over det oprindelige terræn. I ”SØ-hjørnet” fremtræder en del af volden som en bunke jord, 1,6 x 8 m stor. I et hul i dens top ses Ø-delen af en 1,5 m lang og 0,4 m høj sten, orienteret N-S. Stenen minder umiskendeligt om en dæksten - måske dækstenen til en gang(?).
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Større trærod, træstamme og hænger efter stormfald blev fjernet fra fortidsmindet. Fortidsmindet har ikke lidt skade, da den store rodvælter sad i kanten af fortidsmindets østlige side med mange omrodede paksten og/eller deponeret marksten. Rundt om på fortidsmindet blev gjort fund af knust flint, tørmursfliser, større sprængte sten og et par enkelte større sten i l sænkning mod syd og i opgravet fyld mod sydøst.


Billeder

Oversigt - set fra SØ
Oversigt - set fra SV
Detalje af mulig dæksten - set fra SØ
Foto, oversigt
Foto, detalje