Lokeshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
020310-401

Fredningsnr.
2930179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 2930:179 Ole Rømer-kvartmilesten. Milestenen måler ca. 40 x 30 cm og er ca. 80 cm høj. På den side som vender mod vest er indhugget en skålformet fordybning. Milestenen er anbragt på en stenforhøjning.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Milepæl/-sten

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Kvartmilepæl fra 1692